U TKIC-u odran okrugli stol o mogu?nosti financiranja projekata EU sredstvima

S ciljem informiranja javnog sektora o mogu?nostima financiranja projekata sredstvima fondova Europske unije u nadolaze?em razdoblju, Agencija za razvoj Varadinske upanije (AZRA) organizirala je u Lepoglavi okrugli stol pod nazivom"EU pogodnosti za javni sektor", a doma?in mu je bio Turisti?ko kulturno-informativni centar.

- Prvi je ovo od tri okrugla stola koja ?emo organizirati u Varadinskoj upaniji s ciljem upoznavanja jedinica lokalne samouprave i javnih regionalnih tijela s mogu?nostima prijave na EU fondove objasnio je Krunoslav Luka?i?, direktor AZRA-e.

Da bude doma?in ovom okruglom stolu Lepoglava je izabrana kao primjer dobre prakse u "povla?enju" sredstava iz fondova Europske unije.

- U Lepoglavi je sredstvima Europske unije isfinancirano vie od 30 projekata to potvr?uje da smo poticajna sredina za proaktivne pristupe koritenja europskog novca. Za koritenje tog novca nuno je dijeliti vlastito znanje i iskustvo, ali istovremeno i u?iti od boljih od nas istaknuo je Hrvoje Kova?, zamjenik gradona?elnika grada Lepoglave.

elja je Varadinske upanije da se u to ve?oj mjeri iskoriste sredstva iz fondova Europske unije koja stoje na raspolaganju, potvrdio je to Tomislav Paljak, zamjenik upana Varadinske upanije.

- Na je cilj i obaveza da svugdje gdje je to mogu?e uzmemo sredstva koja nam nudi Europska unija. Kroz prijavljene projekte moramo uzeti to vie tog novca te se tako i dalje razvijati rekao je Paljak koji je na okruglom stolu predstavio primjer uspjeno provedenog projekta osiguranja pomo?nika za u?enike s posebnim potrebama.

Uz njega, na okruglom su stolu, govore?i o koritenju ESI fondova u razli?itim podru?jima, izlagali Ivana Prikratki, voditeljica projekta u AZRA-i, Robert Vugrin, zamjenik upana, Ana Cecelja, koordinator za EU projekte i informiranje iz Studentskog centra Varadin te Damjan upani?, direktor TKIC-a. 

Okrugli je stol organiziran u okviru milijun i 421 tisu?u kuna vrijednog projekta "Razvoj mree podrke korisnika ESI fondova".
Nalazite se ovdje: Vijesti Novosti U TKIC-u odran okrugli stol o mogu?nosti financiranja projekata EU sredstvima